קיבוץ גבת, ד.נ. עמקים 3657900

ziva.s@sagie-ls.com